Osnove HTML-a

KSIZ / FFZG

Mario Mikić

Kako funkcioniraju stranice

zahtjev

Što je HTML?

HTML (eng. Hypertext Markup Language) je jezik za označavanje i strukturiranje podataka.

Sastoji se od (strogo) definiranih elemanata koji pridaju dodatno značenje podacima.

Element (eng. tag)

Element je osnovna jedinica HTML dokumenta. Pomoću nje opisujemo i strukturiramo sadržaj u HTML dokumentu.

Nazivi elemenata su strogo definirani i svaki nosi svoje značenje i funkciju.

HTML element započinje s < i završava s >

						
							

Vrste HTML elemenata

Razlikujemo dvije vrste HTML elemenata

  • Sadržajne elemente
  • Prazne elemente

Sadržajni elementi (eng. container tags)

Sastoje se od otvarajuće i zatvarajućeg elementa koji u sebi uokviruju (sadržavaju) dodatne elemente ili tekst

						

Lorem ipsum dolor sit amet

						

Prazni elementi (eng. empty tags)

Sastoje se samo od otvarajućeg elementa koji je ujedino i zatvarajući.

Svojim prisustvom (i atributima) pridaju značaj dokumentu i strukturi.

						
					

Atributi

Nalaze se unutar HTML elementa i pridaju dodatnu funkcionalnost elementu.

Svaki HTML element ima strogo definiran popis dostupnih atributa.

						
					
						Kontaktiraj me!
					

Hijerarhija elemenata

Pošto sadržajni elementi uokviruju određeni sadržaj, moramo paziti kako i kada ih zatvaramo

Tekst

Osnovni HTML dokument

<!DOCTYPE html>
<html>

	<head>
		
		<title>Moj prvi dokument</title>
		
	</head>
	
	<body>
	
		Tijelo dokumenta
		
	</body>
	
</html>

					

<head> dio

"Glava stranice" je nevidljiv dio stranice kojeg koristimo da bi uključili različite vanjske datoteke, opisali sadržaj dokumenta i sl.

Opisni elementi

Pridaju značaj sadržaju kojeg opisuju


Paragraf teksta


Naglašen tekst (reče Mario) masna slova

Glavni naslov dokumenta

Malo manje glavni naslov

Citirani sadržaj iz neke druge knjige

Strukturalni elementi

Ne opisuju eksplicitno sadržaj već služe boljem strukturiranju same web stranice. Uvedeni su s HTML5 verzijom.


<section></section>

Bezznačenjski elementi

Služe isključivo kao ispomoć za lakše naknadno stiliziranje.

Nužno zlo.


FIN

Zadaci