Zadatak 1

 1. Odvojite navigaciju (sve unutar oznake <nav>) iz datoteke index.php u zasebnu datoteku, navigacija.php
 2. Koristeći PHP funkciju include() umetnite datoteku navigacija.php u datoteku index.php na mjesto na kojem se i nalazila.
 3. Ponovite postupak za datoteku podnozje.php (sve unutar oznake <footer>)

Zadatak 2

 1. Unutar oznake <div class="formular"> napišite HTML kôd formulara koji sadrži sljedeće informacije
  • Element <form> koja sadrži sljedeće atribute: action="" method="post"
  • Element <input> koji je sadrži sljedeće atribute: type="text" name="korisnicko_ime"
  • Element <input> koji je sadrži sljedeće atribute: type="password" name="lozinka"
  • Element <input> koji je sadrži sljedeće atribute: type="submit" value="Login"
 2. Na samom vrhu datoteke napišite sljedeći PHP kôd
  • U prvoj liniji pozovite funkciju session_start()
  • Provjerite odgovara li korisničko ime vrijednosti "user", a lozinka vrijednosti "password". Koristite superglobalnu varijablu $_POST
  • Ako odgovara, namjestite u superglobalnu varijablu $_SESSION novu vrijednost (hint: array) s ključem "auth" i vrijednosti true (bool).
 3. Sav HTML kôd unutar oznake <div class="formular">, uključujući i nju, uokvirite unutar if kontrolne strukture, tako da prikažete formular isključivo ako je vrijednost superglobalne varijable $_SESSION pod ključem "auth" različita od true.
 4. Napišite else dio kontrolne strukture u kojem pozdravljate ulogiranog korisnika.

Zadatak 3

 1. Kopirajući (ne doslovno) postupak iz prethodnog zadatka, u datoteci navigacija.php napravite sljedeće:
  • U slučaju da je korisnik ulogiran, prikažite mu poveznicu "odjava"
  • Namjestite da poveznica "odjava" vodi na adresu index.php?odjava=true
 2. U datoteci index.php na samom vrhu datoteke, nakon linije koja sadrži funkciju session_start()
  • napišite if kontrolnu strukturu koja provjerava postoji li unutar superglobalne varijable $_GET ključ "odjava" s vrijednošću true(bool)
  • Ako postoji, poziva funkciju session_destroy()