Statut kluba

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština

Kluba studenata informacijskih znanosti na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu 18. ožujka 2016. donijela je

S T A T U T

KLUBA STUDENATA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Statut možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Statut KSIZ-a